14.07.2015 Viitapohjan ratamestareiden mietteitä ja maastokuvia

   

  Tämän vuoden Tampere Suunnistuksen maastokilpailu käydään Tampereen ja Oriveden rajalla Viitapohjassa. Kokonaisuutena maasto on hyvin vaihteleva ja rikkonainen, mutta melko tavanomainen ja taidollisesti vaativa hämäläinen suunnistusmaasto. Lauantain pitkillä matkoilla testataan reitinvalintaosaamista ja valitun reitin sujuvaa toteuttamista. Sunnuntain keskimatkat ovat perinteisempää rastinottoa.

  Lauantain maastoa halkoo rotkolaakso, joka on Natura-ohjelman arvokas kallioalue. Myös pienempiä suojelualueita on useampia. Suojelualueiden vuoksi ratasuunnittelussa on jouduttu tekemään jotain kompromissiratkaisuja. Maaston halkaisevan Natura-alueen poikki pidemmät radat on ohjattu kahdesta kohtaa. Lisäksi maastoa rikkoo liikennöity soratie, joka ylitetään molempina päivinä karttaan merkityistä kohdista varovaisuutta ja ohjeita noudattaen. Maastossa on muutama metsäautotie sekä joitain avohakkuita, muutamia peltoja ja metsälampia. Siis varsin tavanomainen teiskolaismaasto, joka tarjoaa monipuolisuutta ja vaihtoehtoja reitinvalintoihin. Maastosta löytyy myös taimikkoa ja harvennushakkuita kulkukelpoisuutta heikentämässä, mutta vastapainona vauhdikkuutta tarjoavia hienoja mäkialueita, rinnettä ja hyväpohjaista vanhaa kuusikkoa. Korkeuserot ovat maltilliset, lukuun ottamatta rotkolaakson ylitystä, jossa on mahdollisuus hankkia hyvät hapot reisiin.

  Lapsille ratamestari haluaa evästyksenä tarjota kaksi kartta-kuvaparia:


   


  HirvikangasRtmLausuntoVillenKuva

   

  Kuvaparit eivät kuvasta koko maastoa, mutta on opetuksellisesti hyvä käydä lapsien kanssa läpi ennen kilpailuja. Aivan nuorimmille nämä karttamerkit saattavat olla uusia..

  Lasten ratoja katkoo hyvin selvät ”stopparit”. Polkuja ei liiemmin ole, mutta muita suunnistusta tukevia elementtejä on pyritty radoille keräämään mahdollisimman paljon.


  Alla karttaotteita ja maastokuvia


  HirvikangasKarttakuvia  HirvikangasMaastokuva2


  HirvikangasMaastokuva3


  Mikko Vainio (sarjat H/D16-85) ja Ville Niemelä (sarjat H/D10-14)