Tampere-suunnistus 2013

Pelastussuunnitelma (Hyytiälä)
Tampere-suunnistus 2013

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistuskilpailu
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) KOOVEE Tampere/suunnistusjaosto
1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Hyytiälän metsäopisto, Hyytiäläntie 124, JUUPAJOKI
1.4 Ajankohta ja aukioloajat 29-30.6.2013
1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta) Suunnistuskilpailu metsäopiston pohjoispuolisella alueella, Lakuanjärven maastossa. Urheilijat pääosin maastossa, kilpailukeskuksessa lähinnä huoltajia ja vuoroaan odottavia kilpailijoita, sekä järjestäjien henkilöitä.    
1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.) Osallistujia n. 800
1.7 Muuta yleistä

2. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                     AIKANA      

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

2.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)  Syrjänen Jukka 040 5853064
2.2 Turvallisuudesta vastaava  Saarinen Teuvo 040 5164157
2.3 Rakenteista vastaava  Saarinen Teuvo 040 5164157
2.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö Ei tarvita
2.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava Syrjänen Jukka      040 5853064
2.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Lääkäri Esa Jämsen (3 kpl) 044 3311223
2.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Toimitsijoita n. 50, joiden EA-taito kartoitetaan ennen kisaa. Toiminta käynnistyy tapauksesta riippuen, lääkärin, ratamestarien tai turvallisuusvastaavan toimesta.
2.8 Muu henkilöstö Maastoetsinnöissä käytössä oman seuran suunnistajat, jotka ovat talkooväkeä. n. 30-40 kpl

 

3. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN TAPAHTUMAN AIKANA

 

 

 
3.1 Pelastuslaitos (yhteystiedot) Pirkanmaan pelastuslaitos, Oriveden, Lylyn, Korkeakosken ja   Ruoveden paloaseman yksiköt ja lähin sairasauto Ruovedellä ja Orivedellä.
3.2 Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaika tapahtumaan Katso ed. Paloauto n. 15 min. ja sairasauto n 10 min.
3.3 Hätänumerot Pelastuslaitos, ambulanssi, poliisi 112Myrkytystietokeskus 09 471977, 094711

 

 

4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY     SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

 

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet(erillinen toimintaohje)
4.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa alkusammutuskalustoa.      
4.2 Sairaskohtaus Kilpailussa lääkäri johtoinen ensiapuryhmä      
4.3 Tapaturma kts. ed.      
4.4 Liikenne Kohteessa hiljainen paikallisliikenne ja kilpailijat tottuneet vastaaviin tapahtumiin. Ajoreitit vapaina hälytysajoneuvoille. Kilpailun organisaatio ensisijaisesti aloittaa toiminnot.      
4.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Kilpailukeskuksessa minimaalisesti rakenteita, käytössä metsäopiston tiloja.      
4.6 Mahdolliset tehosteet äänentoistolaitteet.      
4.7 Kilpailukeskuksessa muutama myyntikoju ja toimitsija teltta.      
4.8            

 

5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
5.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus, koulutus) myyntipisteissä ja toimitsija teltoissa.
5.2 Ensiapuvälineistö, ensiapu­paikka ja EA-henkilöiden koulutus EA-piste kilpailukeskuksessa
5.3 Kokoontumis-/ evakuointi­paikka Läheinen pelikenttä ja tarvittaessa alueen pellot.
5.4 Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa) Kilpailukeskuksesta johtaa päätien lisäksi kaksi muuta vaihtoehtoista tietä.
5.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) henkilökunta puhelimitse ja yleisö kuulutuksella.
5.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen) Opastus pääkulkureittiä pitkin ja opastajat paikalla. Opastajina pysäköinninvalvojat.
5.7 Muut turvallisuusjärjestelyt

 

6. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
6.1 Pysäköintijärjestelyt Pysäköinti opastetusti läheisille pelloille.
6.2 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon Kilpailun netisivuilla ja ilmoitustaululla kilpailukeskuksessa.
6.3 Muut viranomaiset, joita tiedotettu tapahtumasta. Poliisi.

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen tiedoksi 14 vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Suunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen : palomestarit.pirkanmaa@tampere.fi .

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka:

Tapahtuman johtaja                                                      Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

LIITTEET                           

  1. 1.Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.
  2. 2.Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.
Kilpailuohjeet 29.-30.6.
Tampere-suunnistus 2013

Tampere-suunnistus/Hyytiälä 29.-30.6.2013

KILPAILUOHJEET

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita. Tämä ohje on alustava. Lopullinen ohje on nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja: Jukka Syrjänen
Pääratamestari: Kimmo Viertola
- aikuisten radat Kimmo Viertola
- lasten radat Markus Pajarre
Tulospalvelu: Jukka Suojanen
Valvoja: Antti Uotila (OrPo)
Tiedottaja: Mikko Laurikkala

Tuomarineuvosto: Jaana Pietilä-Annala (KangSK, pj), Jari Ojala (PirHi), Heikki Lepistö (OrPo)

Opastus ja pysäköinti

Valtatie 66, Hyytiäläntien risteys, josta n. 1,5 km kilpailukeskukseen. Karttalinkki: Tampere-suunnistus 2013. Pysäköinti kilpailukutsusta poiketen peltopysäköintinä n. 500 metrin etäisyydellä kilpailukeskuksesta.

Opasteet ovat paikoillaan lauantaina 29.6. klo 9:00.

Kartta

Kilpailukartta on tulostekartta 6/2013. Mittakaava 1:10 000 ja käyräväli 5 m. Kartat ovat muovikotelossa. Kilpailukartta on nähtävissä lähtöpaikoilla.

Kartan koko on lauantaina lähdön 1 sarjoilla A3 ja lähdön 2 sarjoilla A4. Sunnuntaina lähdön 1 ja 2 sarjoilla kartan koko on A4. RR/TR-sarjoilla kartan koko on molempina päivinä A5.

Maasto

Maasto vaihtelee pienipiirteisestä rinnemaastosta korpimetsään. Palanen kangasmaastoakin on mukana. Alueella on kilpailtu viimeksi heinäkuussa 2005 Tampere-suunnistuksen merkeissä.

Kielletyt alueet

Piha- ja tonttialueille, pelloille sekä ratapainatusvärillä kielletyksi merkityille alueille meno on kielletty. Maastossa on luonnonsuojelualue ja se on merkitty maastoon nauhalla. Alueen läpi saa kulkea ainoastaan karttaan ja maastoon merkittyä ylityspaikkaa pitkin.

Juomapaikat

Lauantaina lähdöstä 1 lähtevillä sarjoilla on juomapaikka reitin varrella lukuunottamatta vanhimpia ikäluokkia, joiden radat suuntaavat takaisin kohti kilpailukeskusta jo ennen juomarastia. Juomana on vettä.

Kilpailumateriaali

Rastimääritteet

Rastimääritteet ovat molempina päivinä sekä irralliset (omat kiinnitystarvikkeet) että kartoissa. RR-radoilla ei ole rastimääritteitä. Selkeyden vuoksi rastikoodeja ei ole merkitty karttaan rastinumeron viereen.

Rintanumerot

Kaikki kilpailijat käyttävät rintanumeroita. Numero on sama molempina päivinä. Ota numero kilpailukeskuksessa olevasta telineestä. Kiinnitys omilla hakaneuloilla.

Rintanumeroita ei tarvitse palauttaa ja niitä saa halutessaan taitella pienempään kokoon kiinnittämisen helpottamiseksi kunhan numero on selkeästi näkyvillä. Numerolapuissa olevat mainokset saavat jäädä taitosten alle.

Emit-tarkistuslipukkeet

Emit-kortin tarkistuslipukkeita on saatavana lähtöpaikoilla.

Emit-kilpailukortit

Oman Emit-numeron tarkistus

Tarkista tulostaululla tai infossa olevasta luettelosta, että Emit-kilpailukorttisi numero on oikein. Virheellinen Emit-numero on vaihdettava infossa ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Väärällä Emit-kortilla kilpaileminen aiheuttaa hylkäämisen.

Kortin vuokraus

Järjestäjä on varannut vuokrakortin kaikille, joiden Emit-kortin numeroa ei ole ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä. Kortin saa noutaa infosta 3 euron maksua vastaan. Vuokrakortti on palautettava infoon molempina päivinä kilpailun jälkeen. Kadonneesta kortista peritään 60 euroa.

Kortin toiminnan varmistus

Opaspaalun vieressä sijaitsevalla mallirastilla voi varmistaa Emit-kortin toiminnan. Testileimasimen merkkivalo vilkkuu, kun toimivaa korttia pidetään leimasimessa muutaman sekunnin ajan. Kortin toimivuuden varmistaminen on kilpailijan vastuulla. Mikäli korttisi on viallinen, käy hakemassa vuokrakortti infosta.

Lähtö

Lähtöön kutsutaan 4 minuuttia ennen lähtöaikaa. Tämän jälkeen toimitaan järjestäjien opastuksen mukaan. Mallikartta on nähtävillä lähtökarsinassa. Emitkortin numeroa ei tarkisteta lähdössä.

Katso lasten sarjojen lähdön toiminta lasten sarjojen erityisohjeista.

Lähtöpaikoilla ei ole WC:itä.

Lähtöajat

Kilpailijoiden lähtöajat ovat nähtävissä tulostaululla, infossa ja lähtöpaikoilla sekä Kooveen kotisivuilla http://www.koovee.fi/suunnistus torstaina 27.6. klo 12 jälkeen.

Matkat lähtöihin

Lähtö 1: La 1 km Su 300 m
Lähtö 2: La 500 m Su 1 km

Lähtöviitoitukset alkavat opaspaalulta. Viitoituksen värit selviävät opaspaalusta. Lapsiperheille tiedoksi, että lähtö 1:n ja 2:n viitoitukset lähtevät molempina päivinä eri suuntiin, eli lähtöpaikat eivät sijaitse saman viitoituksen varrella.

Ratapituudet ja lähtöpaikat

LA SU
Sarja Matka Rasteja Lähtö Sarja Matka Rasteja Lähtö
H21A 9.9 15 1 H21A 4.7 17 1
H21AL 7.1 11 1 H21AL 3.5 13 1
H21C 4.3 9 1 H21C 2.0 9 1
H35 8.2 12 1 H35 4.1 14 1
H40 7.7 11 1 H40 3.8 13 1
H45A 7.1 11 1 H45A 3.5 13 1
H45AL 6.0 9 1 H45AL 3.1 10 1
H50A 6.2 10 1 H50A 3.5 13 1
H50AL 5.3 9 1 H50AL 2.9 9 1
H55A 6.0 9 1 H55A 3.1 10 1
H55AL 5.1 9 1 H55AL 2.8 10 1
H60A 5.2 8 1 H60A 3.0 10 1
H60AL 4.3 7 1 H60AL 2.2 9 1
H65A 5.1 9 1 H65A 2.8 10 1
H65AL 4.3 7 1 H65AL 2.2 9 1
H70 4.3 7 1 H70 2.2 9 1
H75 3.1 7 1 H75 2.0 8 1
H80 3.1 7 1 H80 2.0 8 1
H85 3.1 7 1 H85 2.0 8 1
H18 7.7 11 1 H18 3.8 13 1
H16 5.2 9 1 H16 2.4 10 1
D21A 7.6 11 1 D21A 3.7 13 1
D21AL 5.2 10 1 D21AL 2.5 10 1
D21C 4.3 9 1 D21C 2.0 9 1
D35 5.8 9 1 D35 3.3 11 1
D40 5.3 8 1 D40 3.0 10 1
D45 5.3 9 1 D45 2.9 9 1
D50 5.2 10 1 D50 2.5 10 1
D55 5.2 10 1 D55 2.5 10 1
D60 4.3 7 1 D60 2.1 9 1
D65 4.3 7 1 D65 2.1 9 1
D70 3.0 7 1 D70 1.9 8 1
D75 3.0 7 1 D75 1.9 8 1
D80 3.0 7 1 D80 1.9 8 1
D85 3.0 7 1 D85 1.9 8 1
D18 5.3 8 1 D18 3.0 10 1
D16 4.4 8 1 D16 2.2 10 1
H14 2.8 8 2 H14 2.4 12 2
H13 2.4 6 2 H13 2.3 10 2
H12 2.1 6 2 H12 2.0 6 2
N-avoin 2.4 6 2 N-avoin 2.3 10 2
H12TR 2.1 6 2 H12TR 1.9 6 2
H10 1.6 5 2 H10 1.9 5 2
H10RR 2.7 7 2 H10RR 2.6 6 2
D14 2.8 8 2 D14 2.4 12 2
D13 2.4 6 2 D13 2.3 10 2
D12 2.1 6 2 D12 2.0 6 2
D12TR 2.1 6 2 D12TR 1.9 6 2
D10 1.6 5 2 D10 1.9 5 2
D10RR 2.7 7 2 D10RR 2.6 6 2
Kunto A 6.0 10 1 Kunto A 3.0 10 1
Kunto B 4.0 7 1 Kunto B 2.0 8 1

Rastit

Mallirasti on nähtävänä kilpailukeskuksessa opaspaalun vieressä. Rastireitin mallirasti on lähtöpaikalla. Maastossa on rasteja hyvin lähekkäin, muista tarkistaa koodi.

Lauantain radoilla vanhimpien ikäluokkien ratojen loppuosa koukkaa lasten lähtöpaikan lähistöltä.

Viimeinen rasti

Viimeisellä rastilla on kaksi leimasinta. Rastilla on sekä RR-rastin tunnus että muiden sarjojen numerotunnus. Kilpailija voi leimata kummalla tahansa leimasimella, molemmat hyväksytään.

Maali

Kaikki kilpailijat tulevat samaan maaliin. Maaliintulossa käytetään Emit-maalileimausta. Tullessaan maalilinjalle kilpailija leimaa Emit-korttinsa, jolloin kirjautuu maaliintuloaika. Tämän jälkeen hän siirtyy opastuksen mukaisesti Emit-kortin lukulaitteelle rastileimausten tarkastukseen. Maaliin tultuaan kilpailija saa pitää karttansa mutta ei saa näyttää sitä lähtemättömälle kilpailijalle.

Keskeyttäneet kilpailijat ilmoittautuvat maalissa.

Palkinnot

Tampere-suunnistuksen sprintin (pe 28.6.) tuloksia ei lasketa yhteen Hyytiälän kilpailun (la-su 29-30.6.) tulosten kanssa.

Sarjoissa H/D21A ja H/D10-14 jaetaan palkinnot lauantaina ja sunnuntaina erikseen. Muissa sarjoissa palkinnot jaetaan lauantain ja sunnuntain yhteistulosten perusteella. Nuoret avoin -sarjan palkinnot arvotaan radan hyväksytysti suorittaneiden kesken. Palkintojenjaon aikataulu ja palkittavien määrä sarjoittain ilmoitetaan tulostaululla.

Sarjoissa H/D21A ja H/D10-14 järjestetään erillinen palkintojenjako. Muiden sarjojen palkitut noutavat palkintonsa noutopöydästä sarjojen valmistuttua. Kaikki H/D10 ja H/D10RR-sarjojen osallistujat palkitaan.

Kilpailukeskus

Ensiapu

Ensiapua on saatavissa kilpailukeskuksessa.

Pukeutuminen

Kenttäolosuhteissa.

Pesu

Pesupaikat sijaitsevat kilpailukeskusalueella ja sijainnit selviävät oheiskartasta. Naisilla on käytössään sauna ja uintimahdollisuus, miehillä järvipesu. Varaa uimapuku. Pesuaineiden käyttö järvessä on kielletty. Saunojen sisätiloihin ja katetuille rakennelmille ei saa mennä nastareilla.

WC:t

WC:t ovat kilpailukeskuksessa. Lähtöpaikoilla ei ole WC:itä. Kilpailukeskuksen sisätiloissa oleviin WC:hin ei saa mennä nastareilla.

Ravintola

Kisakeskuksessa toimii kumpanakin päivinä ravintola. Myytävänä on keitto- ja salaattiannoksia, grillimakkaraa, kahvia, sämpylöitä, munkkeja ym. Ravintolatiloihin ei saa mennä nastareilla.

Muksula

Kilpailukeskuksessa toimii muksula. Toiminnallinen seikkailurata molempina päivinä 2€/päivä. Kaikki osallistujat palkitaan.

Jätteet

Kilpailukeskuksessa on jätteitä varten keräyspisteitä. Älä roskaa luontoa.

Lasten ratojen erityisohjeet

Nämä erityisohjeet koskevat sarjoja H/D10, H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13, H/D14 ja Nuoret avoin sekä rastirallia.

Lähtö

5 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan ohjausasemalle, jossa voi tutustua kilpailukarttaan. Karttaan on merkitty K-piste. RR-, TR-ratojen sekä H/D10 sarjan mallikartassa on rata kokonaisuudessaan nähtävillä. (Ohjausasemalla on ohjaajia, jotka opastavat tarvittaessa.)

4 minuuttia ennen lähtöä kilpailija siirtyy lähtökarsinaan, jossa tarkastetaan Emit-kilpailukortin numero ja Emit -kortti nollataan.

3 minuuttia ennen on valmistautumisminuutti

2 minuuttia ennen lähtöaikaa RR-sarjalaiset ja H/D10 -sarjalaiset saavat opastuksen. Lähdön toimitsija näyttää kartasta lähtöpaikan ja kartan suuntauksen. RR-sarjalaisille näytetään viitoituksen alku. Muut sarjat voivat tutustua mallikarttaan.

1 minuutti ennen lähtöä kilpailijat saavat ottaa karttansa ja tustustua rataan.

Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa.

Viitoitukset

Sarjojen H/D10RR ja H/D12TR reitti on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella viitoituksella.

Rastit ja rastimääritteet

RR-radoilla ei ole rastimääritteitä, muissa lasten sarjoissa rastimääritteet on painettu karttaan. Lisäksi on saatavilla irralliset rastimääritteet (omat kiinnitystarvikkeet). Kaikilla rasteilla on Emit-leimasimet. RR-rasteilla on tunnukset RR1, RR2, RR3 jne. Muiden sarjojen (myös TR) rasteilla on normaalit numerotunnukset. Tarkasta tunnukset, sillä rasteja on hyvin lähekkäin, ja ole huolellinen myös rastien oikean kiertojärjestyksen suhteen.

Mallirasti on nähtävänä kilpailukeskuksessa opaspaalun vieressä. Rastireitin mallirasti on lähtöpaikalla. Viimeisellä rastilla on kaksi leimasinta. Rasteilla on sekä RR-sarjan tunnus että muiden sarjojen numerotunnus. Kilpailija voi leimata kummalla tahansa leimasimella, molemmat hyväksytään.

Maali

Lasten sarjojen maali on yhteinen muiden sarjojen kanssa.

Maasto

Maasto on paikoin pienipiirteistäkin vaihtelevaa rinnemaastoa. H/D10-sarjalaisten kannattaa erityisesti valmistautua polkujen, polunhaarojen ja -risteysten huomioimiseen kompassia apuna käyttäen sekä järven rantaviivan hyväksikäyttämiseen suunnistamisessa.

Kielletyt alueet

Huomioi kielletyt alueet ja reitit. Pistepellot ja piha- ja tonttialueet ovat kiellettyjä. Muut kielletyt alueet on merkitty karttaan.

Maastossa on luonnonsuojelualue ja se on merkitty maastoon nauhalla. Alueen läpi saa kulkea ainoastaan karttaan ja maastoon merkittyä ylityspaikkaa pitkin.

Nuoret avoin

Ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon kuten kilpailusarjoihin tai kilpailukeskuksen infoon kilpailupäivänä la klo 11:30 mennessä ja su klo 9:30 mennessä. Kilpailumaksu on molemmissa tapauksissa 9 euroa/päivä. Infoon ilmoittautuva kilpailija saa infosta lähtöajan ja rintanumeron. Muiden osalta rintanumerot julkaistaan etukäteen lähtöluettelossa.

Avoimen sarjan osanottajan käyttämä Emit-kortti ei saa olla sellainen, joka on jo ollut käytössä saman päivän kilpailussa. Infosta saa vuokrata Emit-kortteja.

Sarjan palkinnot arvotaan hyväksytysti radan suorittaneiden kesken.

Rastiralli

Muksulan toiminnallinen seikkailurata molempina päivinä, maksu 2€/päivä. Kaikki osallistujat palkitaan.

Sunnuntaina on mahdollisuus suunnistaa sarjojen H/D10, H/D10RR, H/D12TR tai H/D12 rata yksin tai saattajan kanssa, maksu 4€. Ilmoittautuminen infoon klo 11 mennessä. Lähtö tapahtuu sunnuntaina lähdöstä 2 klo 11:30 alkaen toimitsijoiden ohjaamana. Osanottajia pyydetään olemaan ajoissa lähtöpaikalla. Jokaisen maastoon lähteneen on suoritettava maalileimaus suorituksensa jälkeen, myös keskeyttäneiden. Jokainen osallistuja palkitaan.

Osallistujan käyttämä Emit-kortti ei saa olla sellainen, joka on jo ollut käytössä saman päivän kilpailussa. Infosta saa vuokrata Emit-kortteja.

Kuntosuunnistus

Molempina päivinä radat Kunto A ja B. Ilmoittautuminen infossa, josta saa kuitin jota vastaan saa lähtöpaikalla kartan. Maksu 8 euroa/päivä. Lähdöt lähdöstä 1 toimitsijoiden ohjaamana lauantaina klo 12-13.30 ja sunnuntaina klo 10-11.30. Lähtöajan voi itse valita mainituilta aikaväleiltä.

Kuntosuunnistuksen osanottajan käyttämä Emit-kortti ei saa olla sellainen, joka on jo ollut käytössä saman päivän kilpailussa. Infosta saa vuokrata Emit-kortteja

Jokaisen maastoon lähteneen on suoritettava maalileimaus suorituksensa jälkeen, myös keskeyttäneiden.

Kilpailukeskuksen kartta

Hyytiälän metsäaseman kartta julkaistaan erillisenä tiedotteena kisasivulla.

Tervetuloa Tampere-suunnistuksen Hyytiälän kilpailuun!

Koovee