Pelastussuunnitelma (Hyytiälä)

Tampere-suunnistus 2013

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistuskilpailu
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) KOOVEE Tampere/suunnistusjaosto
1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Hyytiälän metsäopisto, Hyytiäläntie 124, JUUPAJOKI
1.4 Ajankohta ja aukioloajat 29-30.6.2013
1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta) Suunnistuskilpailu metsäopiston pohjoispuolisella alueella, Lakuanjärven maastossa. Urheilijat pääosin maastossa, kilpailukeskuksessa lähinnä huoltajia ja vuoroaan odottavia kilpailijoita, sekä järjestäjien henkilöitä.    
1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.) Osallistujia n. 800
1.7 Muuta yleistä

2. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                     AIKANA      

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

2.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)  Syrjänen Jukka 040 5853064
2.2 Turvallisuudesta vastaava  Saarinen Teuvo 040 5164157
2.3 Rakenteista vastaava  Saarinen Teuvo 040 5164157
2.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö Ei tarvita
2.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava Syrjänen Jukka      040 5853064
2.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Lääkäri Esa Jämsen (3 kpl) 044 3311223
2.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Toimitsijoita n. 50, joiden EA-taito kartoitetaan ennen kisaa. Toiminta käynnistyy tapauksesta riippuen, lääkärin, ratamestarien tai turvallisuusvastaavan toimesta.
2.8 Muu henkilöstö Maastoetsinnöissä käytössä oman seuran suunnistajat, jotka ovat talkooväkeä. n. 30-40 kpl

 

3. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN TAPAHTUMAN AIKANA

 

 

 
3.1 Pelastuslaitos (yhteystiedot) Pirkanmaan pelastuslaitos, Oriveden, Lylyn, Korkeakosken ja   Ruoveden paloaseman yksiköt ja lähin sairasauto Ruovedellä ja Orivedellä.
3.2 Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaika tapahtumaan Katso ed. Paloauto n. 15 min. ja sairasauto n 10 min.
3.3 Hätänumerot Pelastuslaitos, ambulanssi, poliisi 112Myrkytystietokeskus 09 471977, 094711

 

 

4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY     SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

 

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet(erillinen toimintaohje)
4.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa alkusammutuskalustoa.      
4.2 Sairaskohtaus Kilpailussa lääkäri johtoinen ensiapuryhmä      
4.3 Tapaturma kts. ed.      
4.4 Liikenne Kohteessa hiljainen paikallisliikenne ja kilpailijat tottuneet vastaaviin tapahtumiin. Ajoreitit vapaina hälytysajoneuvoille. Kilpailun organisaatio ensisijaisesti aloittaa toiminnot.      
4.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Kilpailukeskuksessa minimaalisesti rakenteita, käytössä metsäopiston tiloja.      
4.6 Mahdolliset tehosteet äänentoistolaitteet.      
4.7 Kilpailukeskuksessa muutama myyntikoju ja toimitsija teltta.      
4.8            

 

5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
5.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus, koulutus) myyntipisteissä ja toimitsija teltoissa.
5.2 Ensiapuvälineistö, ensiapu­paikka ja EA-henkilöiden koulutus EA-piste kilpailukeskuksessa
5.3 Kokoontumis-/ evakuointi­paikka Läheinen pelikenttä ja tarvittaessa alueen pellot.
5.4 Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa) Kilpailukeskuksesta johtaa päätien lisäksi kaksi muuta vaihtoehtoista tietä.
5.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) henkilökunta puhelimitse ja yleisö kuulutuksella.
5.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen) Opastus pääkulkureittiä pitkin ja opastajat paikalla. Opastajina pysäköinninvalvojat.
5.7 Muut turvallisuusjärjestelyt

 

6. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
6.1 Pysäköintijärjestelyt Pysäköinti opastetusti läheisille pelloille.
6.2 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon Kilpailun netisivuilla ja ilmoitustaululla kilpailukeskuksessa.
6.3 Muut viranomaiset, joita tiedotettu tapahtumasta. Poliisi.

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen tiedoksi 14 vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Suunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen : palomestarit.pirkanmaa@tampere.fi .

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka:

Tapahtuman johtaja                                                      Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

LIITTEET                           

  1. 1.Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.
  2. 2.Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.