Särkänniemi-suunnistus 2016

Kilpailunjohtajan kiitokset
Särkänniemi-suunnistus 2016

Kiitokset

Vuonna 2000 oli ensimmäinen Särkänniemi-suunnistus. Idea oli Vainion Markun, ja sitä lähdimme sitten toteuttamaan. Teimme lasten suunnistuskilpailua Särkänniemeen. Tuolloin puhuimme mm. puistosuunnistuksesta, ja kilpailusta monet puhuivat hieman vähätellen. Eihän nyt huvipuistossa kilpaileminen voinut olla oikeaa suunnistusta! Ehkäpä näistä syistä Särkänniemi-suunnistus ei kelvannut vielä silloin Hämeen Cup -osakilpailuksi, emmekä mekään sitä juuri kehdanneet tyrkyttää sinne. Kilpailun luonne oli selvästi lapsille, ja sitä tarjottiin ensimmäiseksi kilpailuksi suunnistuskoululaisille.

Vuonna 2001 oli Tampereella maailmanmestaruuskilpailut, jonka ohjelmaan tuli viime hetkellä sprintti. Sprintti järjestettiin Kaupissa, ja sen erikoisuus oli lähinnä se, että yleisöä oli metsä tulvillaan. Sprintti haki vielä muotoaan, eikä kukaan tullut ajatelleeksi, että meillä olisi ollut mahtava sprinttimaasto Särkänniemessä.

Kun Huippuliiga, Särkänniemi-suunnistus ja AM-sprintti olivat samana päivänä Särkänniemessä vuonna 2011, sai Särkänniemi-suunnistuskin selvän profiilin korotuksen. Se ei enää ollutkaan vain lasten puistokisa, vaan lasten ja nuorten sprintti maastossa, joka kelpaa huipuillekin. Huipuille, jotka vielä pitävät maastoa vaikeana.

Särkänniemi-suunnistus on yhä monelle lapselle se ensimmäinen kilpailu, johon osallistutaan, ja jokainen ensikertalainen on kilpailun tärkein osanottaja. Mutta se on myös nuorten huippusprintti, jossa päästään kokeilemaan sprinttisuunnistusta 16-vuotiaisiin asti.

Olen ollut Särkänniemessä kilpailunjohtajana ensimmäisellä kerralla, sitten muutaman vuoden tauon jälkeen peräkkäin monta vuotta yhden vuoden poikkeuksella, jolloin olin Hervannan kotikonnuillani SM-sprinttiä vetämässä. Putki katkeaa nyt tähän, sillä tämä on ainakin toistaiseksi viimeinen kerta, kun toimin kilpailun johtajana. Suunnistusta en ole jättämässä; syynä on ison monilajiseuran, Kooveen, vetovastuu ainakin seuraavat kaksi vuotta. Kiitän kaikkia toimitsijoita näiden vuosien ajalta. Toimitsijajoukko on rautainen ydin, joka huolehtii siitä, että kaikki sujuu. Ja jos ei suju, niin laitetaan sujumaan, kuten eilen, kun siirsimme hirmuista traktorin peräkärryä pois rastin paikan päältä ilman trukkia. Kiitän myös kaikkia kilpailijoita. Sananmukaisesti kilpailua ei olisi ilman teitä. Ja vielä kiitokset Särkänniemelle, joka on alusta lähtien suhtautunut ideaan myötämielisesti ja toivottanut meidät tervetulleiksi alueelleen.

Toisaalta on haikea jättää vastuutehtävä kilpailussa, jota on alusta lähtien ollut kehittämässä, mutta toisaalta on hyvä, että joku tuoreempi ottaa kehittämisvastuun tästä ainutlaatuisesta suunnistuskilpailusta koko maailmassa.

Hannu-Matti Järvinen, kilpailunjohtaja


Pelastussuunnitelma
Särkänniemi-suunnistus 2016

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi Särkänniemi-suunnistus
1.2 Tilaisuuden järjestäjä(Yhteystietoineen) Koovee Ry., suunnistusjaosto
1.3 Järjestämispaikka(Paikan nimi ja osoite) Särkänniemien elämyspuisto, kilpailualueena koko Särkänniemi sekä Onkiniemen alue
1.4 Ajankohta ja aukioloajat 21.5.2016, 9-12
1.5 Selvitys tilaisuudesta(Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta)

Suunnistuskilpailu. Kilpailijat kulkevat alueella ylittäen Laiturikadun Näsinneulan itäpuolella. Ylityskohta, poikkeuksellisesti auki olevat portit ja rastit valvottuja. Kilpailun luonteeseen kuuluu, ettei sen aikana ei ole suljettuja alueita muulta väestöltä.

1.6 Arvioitu yleisömäärä(Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.) n. 1500 kilpailijaa, lisäksi huoltajat
1.7 Muuta yleistä      

2. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                     AIKANA      

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

2.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)

 

Hannu-Matti Järvinen 040 8490741

2.2 Turvallisuudesta vastaava

 

Matti Koski 040 8237706

2.3 Rakenteista vastaava

 

Hannu Paunonen 0407251091
2.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö Samuel Järvinen, 4 040 5430663
2.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava Järvinen Hannu-Matti 040 8490741
2.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Jari Peltonen, 2 045 6750072
2.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana        
2.8 Muu henkilöstö n. 110      

 

3. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN TAPAHTUMAN AIKANA

 

   
3.1 Pelastuslaitos (yhteystiedot) Tampereen aluepelastuslaitos
3.2 Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaika tapahtumaan Muutamia minuutteja pääpaloasemalta
3.3 Hätänumerot

Pelastuslaitos, ambulanssi, poliisi 112

Myrkytystietokeskus 09 471977, 094711

 

 

4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY     SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet

(erillinen toimintaohje)

4.1 Tulipalo Särkänniemen normaalit järjestelyt.      
4.2 Sairaskohtaus        
4.3 Tapaturma Ratasuunnilmissa turvallisuus otetaan huomioon, toimitsijoita sijoitetaan hankaliin kohtiin.      
4.4 Liikenne Valvonta tieden ylityksessä      
4.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Tilapäisrakenteet kevyitä (telttoja). Sijoitettu niin, että pelastustiet ovat auki.      
4.6 Mahdolliset tehosteet Äänetoistolaitteet      
4.7 Kilpailukeskuksessa muutama myyntipiste (telttoja, kuorma-auto). Jättävät kulkuväylät auki.      
4.8            

 

 

5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
5.1 Alkusammutuskalusto(määrä, laatu ja sijoitus, koulutus) Särkänniemen normaalit järjestelyt
5.2 Ensiapuvälineistö, ensiapu­paikka ja EA-henkilöiden koulutus Särkänniemen normaalit tilajärjestelyt, EA-henkilöstö Kooveelta, lääkintävahtimestari
5.3 Kokoontumis-/ evakuointi­paikka Särkänniemen normaalit järjestelyt (pysäköintialue Mustanlahden pohjoispuolella)
5.4 Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta(reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa) Särkänniemen normaalit järjestelyt
5.5 Sisäinen hälyttäminen(Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) Henkilökunta puhelimella, yleisö kuulutuksella.
5.6 Pelastustiet(reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen) Särkänniemen normaalit pelastustiet ovat käytössä.
5.7 Muut turvallisuusjärjestelyt      

 

6. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia

Selvitys järjestelyistä(Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
6.1 Pysäköintijärjestelyt Särkänniemen normaalit järjestelyt
6.2 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Kilpailun kotisivulla ja vastuuhenkilöille sähköpostitse etukäteen.

Painkan päällä ilmoitustaululla sekä info-pisteessa, jossa henkilöstö ilmoittautuu tehtäviinsä.

6.3 Muut viranomaiset, joita tiedotettu tapahtumasta.      

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen tiedoksi 14 vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Suunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen : palomestarit.pirkanmaa@tampere.fi .

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka: 7.5.2016 Tampere
         

Tapahtuman johtaja                                                      Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

LIITTEET                         

  1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.
  2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.
Särkänniemi on myös Hämeen Cup -kisa
Särkänniemi-suunnistus 2016

Särkänniemi-suunnistus on myös Hämeen Cup -kisa. Meillä on kuitenkin enemmän sarjoja kuin mitä on Hämeen Cupissa määritelty. Voit ilmoittautua ikäsi mukaiseen sarjaan, sillä sarjoissa D11 ja D12 on sama rata, samoin sarjoissa D9RR ja D10RR; tämä pätee tietenkin myös poikien sarjoihin. Koska rata on sama, Hämeen Cupin tulokset katsotaan näiden sarjojen "yhdistetyistä" tuloksista.

Kilpailuohjeet
Särkänniemi-suunnistus 2016

Kilpailuohjeet

Järjestäjä

Kilpailun järjestäjä on Koovee Ry.

Säännöt

Kilpailussa noudetaan SSL:n sääntöjä ja jär­jes­tä­jien antamia ohjeita.

Toimihenkilöt

Kilpailun johtaja: Hannu-Matti Järvinen, 040 8490741
Ratamestari: Ari-Pekka Lassila
Valvoja
: Jarmo Joutsensaari, KangSK
Lähdöt: Jari Kanko
Maali: Hannu Paunonen
Info: Marja Koski, Pekka Jantunen (avaimet)
Kuulutus: Jukka Westerlund, 0400 332400
Tulospalvelu: Pekka Ala-Mäyry
Tiedotus: Mikko Laurikkala, 040 7183132

Kilpailukeskus

Sisään­käynti kilpailukeskukseen on Särkän­nie­men Elämys­puiston alaportista, satama-al­­taan puolelta. Alaportti on ainoas­taan suun­nis­tajien ja huol­tajien käy­tös­sä, ja se sulje­taan noin kello 12.15. Info on välittömästi por­tin sisäpuolella

Opaspaalu on infon läheisyydessä alueen sisäpuolella.

Paikoitus

Paikoitusalueena on Särkänniemen lähi­pai­koi­tusalue, jolla Särkänniemen normaali pai­koitusmaksu. Etukäteen tai infosta ostettuna paikoituksesta saa alennuksen. Paikoitus­lippu tarvitaan vasta pysäköintialueelta poistuttaessa.

Info

Infosta saa seurapussin, jossa on kilpailu­ohje, rintanumerot ja tarkistuslipukkeet. Ka­don­neesta Emit-lainakortista veloitetaan 60 euroa. Lainatut Emit-kortit eivät ole seura­pus­sissa, vaan ne noudetaan erikseen infosta.

Info-pisteessä huolehditaan myös ilmoit­tau­tu­mi­siin, sarjoihin ja Emit-numeroihin liittyvät ongel­mat.

Rannekkeet

Särkänniemi-avaimet ja pysäköintiliput luovu­te­taan infossa tilauksessa mainitulle hen­ki­löl­le tai hänen kirjallisesti valtuuttamalleen hen­­ki­lölle. Tilaajan tai hänen valtuuttamansa hen­kilön tulee varatutua todistamaan hen­ki­löl­lisyytensä rannekkeita noutaessaan. Ha­ki­jan tulee laskea saamansa rannekkeet ja py­sä­köintiliput kuittauksen yhtey­­dessä, koska em­me voi jälkikäteen kor­jata vir­hei­tä luo­vu­tet­tujen tuotteiden mää­ris­sä. Rannekkeita on elämysrannekkeita, joilla pääsee laitteiden li­säk­si kohteisiin, ja laite­ran­nekkeita, joilla pää­see vain laitteisiin. Kum­pi­a­kin rannekkeita on yli 120 senttiä pitkille ja 100-120 senttiä pit­kil­le. Rannekkeita ei lunas­teta takaisin.

Mikäli rannekkeiden maksaminen pankki­siir­rolla on tehty suhteellisen myöhään, on var­muu­­den vuoksi hyvä ottaa mukaan verkko­pan­kis­ta saatava mak­su­kuitti, jotta voimme luo­­vut­taa avaimet, vaikka raha ei vielä näkyi­sikään tilillämme.

Infossa on myynnissä rannekkeita ja pysä­köin­ti­lippuja. Maksu vain käteisellä. Lähin pank­ki­auto­maatti sijaitseeNäsinneulan ala-aulassa.

Tornado- ja Ipanarata

Ilmoittautuminen Infoon klo 10.30 mennessä. Osallistumismaksu 10 euroa. Lähdöt ovat kil­pailu­sarjojen jälkeen, ilmoittautuessa anne­taan viitteellinen lähtöaika.

Molemmissa sarjoissa on saattaja sallittu. Ajan­otto Emit-kortilla, jonka voi vuokrata Infos­ta. Lainatut Emit-kortit kerätään pois maa­lis­sa.

Tornado- ja Ipana-sarjoista ei julkaista tulos­luet­te­loa. Tuloksen saa halutessaan maalissa lukijalaitteelta.

Kilpailumaasto

Kilpailumaasto koostuu monipuolisesta Sär­kän­­nie­men elämyspuiston alueesta sekä On­ki­niemen tehdasalueesta. Suurimmalta osal­taan maasto on kovapohjaista asfaltti- tai hiek­­­ka-alustaa, mutta pitää sisällään myös joitakin nurmikko- ja metsäkaistaleita. Alu­eel­la on myös joitakin jyrkkiä rinteitä ja kal­li­oi­sia mäenpäällystöjä, jotka varsinkin märkinä ovat liukkaita.

Ratasuunnittelulla on pyritty mahdollistamaan sprinttiin kuuluvan kovan vauhdin ylläpito. Ai­van jyrkkäpiirteisimmät alueet on merkitty kart­­­­­toi­hin kielletyn alueen sym­bo­leilla sekä es­tet­ty suunnistajien ajautuminen alueille ra­jaa­mal­la näitä alueita myös maas­toon kiel­le­tyn alueen nauhoilla. Kielletyt alu­eet on mer­kit­ty kilpailukarttaan sekä lähtö­paik­kojen mal­li­karttoihin.

Kilpailun aikana huvipuiston alueella ja sen ympäristössä on sekä henkilö- että ajo­neuvo­liikennettä. Tämän lisäksi kilpailusuoritusten ai­ka­na syntyy tilanteita, joissa suunnistajat koh­taavat toisiaan. Noudattakaa varo­vai­suut­ta ja kiinnittäkää tarvittavaa huomiota myös muihin liikkujiin!

Osa radoista kulkee Sara Hildenin museon alu­­eel­la. Näytteillä oleviin taideteoksiin (pat­saat yms.) koskeminen on kielletty. Koira­mä­en ja Sara Hildenin välillä on jyrkkä mäki, jos­sa on syytä varoa.

Kilpailuasu ja -jalkineet

Asun paita saa olla hihaton ja lyhytlahkeisten housujen käyttö on sallittua.

Jalkineeksi sopii hyvin kevyt juoksu- tai maas­to­­­juo­ksukenkä; nastarit ovat silti sallittuja. Mikäli kilpailumaasto on kil­pailupäivänä mär­kä, kannattaa lisäpitoa tar­vit­sevien henkilöiden harkita tukevampaa jal­ki­netta.

Leimaus

Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Huo­leh­­dithan, että käytät Särkänniemi-suun­nis­tuk­­ses­sa asianmukaista kilpailukorttia. Katso Suomen Suunnistusliiton päätös sal­li­tuista kilpailukorteista täältä.

Lainatut Emit-kortit saa infosta (vuokra 2 €), ja ne palau­te­taan maalissa tietojen pur­ka­mi­sen jälkeen.

Jos rastilla on useampia leimasimia, vain yh­dellä leimasimella tarvitsee leimata.  Ajan­otto päättyy maalileimaukseen.

Rasteja on paljon ja osa radoista menee ris­tiin, joten ole tarkkana oikeiden rastien kiertä­mi­ses­tä oikeassa järjestyksessä.

Mallirasti sijaitsee opaspaalun läheisyydessä. Mallirastilla voit testata Emit-korttisi toi­mi­vuu­den. Infosta voi lainata Emit-kortin, jos oma on viallinen.

Lähtöluettelo

Lähtöajat julkaistaan Kooveen kotisivuilla. Kil­pai­lu­päi­vänä lähtöajat ovat nähtävissä kil­pai­lu­kes­kuk­ses­sa ja lähdöissä.

Kilpailunumerot

Rintanumerot jaetaan seurapusseissa. Kil­pai­li­jal­la tulee olla numero näkyvillä koko suun­nis­­tuk­sen ajan. Kilpailijan nimi, sarja, seura, lähtö­aika sekä Emit-kortin numero on merkitty kilpailunumeroon. Tarkasta, että Emit-kor­tis­­sasi on sama numero kuin rinta­nume­ro­si tar­rassa! Ipana- ja Tornado-ratojen nume­rot saa infosta ilmoittautumisen yhteydessä. Nu­me­rot ovat tarroja, mutta ne voi kiinnittää myös hakaneuloilla, joilloin kilpailijalla on oltavat omat hakaneulat mukanaan.

Rastimääritteet

Kaikissa sarjoissa rastimääritteet on painettu karttoihin. Lähdössä on lisäksi irralliset mää­­ritteet muille kuin rastireiteille. Määritteiden kiinnittämiseen kilpailija va­raa omat välineet.

Kartta

Sprinttisuunnistuskartta (tuloste 5/2016), jon­ka mittakaava on 1:3000, käyräväli 2 m. Kar­tat ovat muovikotelossa. Kartan on päi­vit­tä­nyt Pekka Ala-Mäyry.

Kilpailukarttoja ei kerätä maalissa. Kilpailleet eivät saa näyttää karttoja vielä lähtemät­tö­mil­le. Kilpailumaastossa liikkuminen kartan kans­sa on kiellletty muuten kuin oman suo­ri­tuk­sen aikana.

Kielletyt alueet ja kohteet

Sprinttikartassa on kohteita, joilta ei saa ylit­tää, alittaa eikä muullakaan tavoin käyttää kul­ke­mi­seen.

 

Tämän lisäksi maastossa on karttoihin mer­kitty kielletty alue. Osa kiellettyjen alu­eiden reu­noista on nauhoitettu maastoon, millä on pyritty estämään tahaton kulkeu­tuminen kiel­letylle alueelle. Joitakin matalia kukka­penk­ke­jä on merkitty maastoon kielletyn alueen nau­hoil­la, jotta niiden havaitseminen helpottuu.

Kielletyt alueet on kuvattu kilpailukarttoihin yksi­selitteisesti ja niiden rikkominen johtaa suorituksen hylkäämiseen. Ensisijaisesti val­von­tamme pyrkii varoittamaan, ettei rikettä syntyisi, 14- ja 16-sarjoissa kilpailijan vastuu on suurempi.

Kilpailumaastossa liikkuminen ennen kilpailu­suo­ri­tusta on kielletty.

Lähdöt

Kilpailussa on käytössä neljä lähtöpaikkaa. Läh­töviitoitukset lähtevät opaspaalulta, il­moi­te­tut matkat ovat myös opaspaalulta.

Lähtöön 1 on 600 m (sininen viitoitus), läh­töi­hin 2 ja 3 on noin 500 metriä (keltainen vii­toi­tus) ja lähtöön 4 noin 100 metriä (punainen vii­toitus).

Huomaa, että osa kil­pai­li­jois­ta lähtee puolen minuutin kohdalla ja osa tasaminuutilla.

Lähtöjen toiminta

  • Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan viisi mi­­nuuttia (tasaminuutilla lähtevä) tai viisi ja puoli minuuttia (puolen minuutin koh­dal­la lähtevä) ennen lähtöaikaansa ja hän saa tutustua oikein päin suunnattuun mal­li­karttaan. Lähtöjen 2-4 malli­kar­toissa on ratapainatus. Lähdön 1 malli­kart­taan on merkitty radan K-piste.
  • 4 tai 4½ minuuttia ennen lähtöä Emit-kor­tin numeron ja lähtöajan tarkistus sekä kor­tin nollaus.
  • 3 tai 3½ minuuttia (varmistuksia).
  • 2 tai 2½ minuuttia ennen lähtöä nähtävillä on mallikartta, johon on merkitty K-piste. Lähdöissä 2-4 opastaja antaa kartan ja varmistaa kartan suuntauksen maaston mu­kaan, näyttää kartasta lähdön sijain­nin, näyttää mallirastin sekä näyttää viitoi­tuksen alun.
  • 1 minuutti ennen lähtöä lähtöjen 2-4 suun­­nis­ta­jat voivat ottaa sarjansa mukai­sen kartan ja tutus­tua rataan. Jos lähtö­ai­ka on puolen mi­nuu­­tin kohdalla, tässä vai­hees­sa odo­te­taan 1:30 mi­nuut­tia, jolloin toi­mitsija antaa läh­tö­­luvan nos­ta­mal­la kä­den olka­päältä. Lähdössä 1 sarjoissa 11-13 kilpailijat ottavat kartan minuuttia en­nen lähtöä ja sarjoissa 14-16 lähtö­het­kel­lä.
  • Lähdössä 1 K-pisteelle on 50 m. Läh­döis­sä 2-4 K-piste on lähtöpaikalla.

RR-sarjojen lisäohjeet

RR-radat on merkitty maahan valkoisella, pää­­osin yhtenäisellä viitoitusnauhalla. RR-ratojen viitoituksen lähellä on ratateknisistä syistä jonkin verran muita rasteja, joten tar­kis­ta, että leimaat oikealla rastilla. Rasti­reitin ras­­tin tunnus on aina muotoa RR1, RR2, jne.
Lyhyellä rastireitillä (lähdöstä 4) ensimmäinen rasti on RR4. Lyhyen ja pitkän rastireitin yh­ty­mä­kohdassa on opas.

Ratojen pituudet ja lähdöt

Sarja Lähtö Matka Rasteja
H16 1 2,2 16
H14 1 1,9 14
H13 1 1,4 12
H12 1 1,4 11
H11 1 1,4 11
H10A 2 1,1 10
H10RR 2 2,0 9
H9RR 2 2,0 9
H8RR 2 2,0 9
H8RRS 4 1,5 4
H7RRS 4 1,5 4
H6RRS 4 1,5 4
H5RRS 4 1,5 4
D16 1 2,0 14
D14 1 1,9 12
D13 1 1,7 12
D12 1 1,2 10
D11 1 1,2 10
D10A 3 1,1 10
D10RR 3 2,0 9
D9RR 3 2,0 9
D8RR 3 2,0 9
D8RRS 4 1,5 4
D7RRS 4 1,5 4
D6RRS 4 1,5 4
D5RRS 4 1,5 4
Ipana RR 4 1,5 4
Tornado 4 1,1 9

Maali

Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Vii­mei­sil­tä rasteilta maaliin on viitoitus, jota on nou­da­tet­tava. Viimeinen leimaus tehdään maali­viivalla olevilla leimasimilla. Ajanotto py­säh­tyy maalileimaukseen. Seuraa maalin jäl­keen opastusta tuloslaskentaan, joka purkaa Emit-kortin. Särkänniemi-suun­nis­tuk­ses­sa kaik­ki kilpailijat saavat osallistumispalkinnon.

Keskeyttäneet kilpailijat ilmoittautuvat maalin toi­mit­si­joil­le.

Tulokset ja rastiväliajat

Tulokset ovat nähtävissä kilpailukeskuksen tulostaululla. Tulosten yhteydessä T-kirjain mer­­kit­see kunkin kilpailijan osalta tarkistettua eli lopullista tulosta. RR-sarjojen tulokset si­säl­tä­vät mahdollisen lisäajan puuttuvista ras­teis­ta. Tuloksia koskevat huomautukset vas­taan­ote­taan tuloslaskennassa (maalin taka­na).

Tulokset ja rastiväliajat ovat kilpailun jälkeen osoitteessa http://koovee-suunnistus.fi.

Palkinnot

Palkinnot jaetaan kello 13 maalin pohjois­puo­lella olevalla aukiolla. Kilpasarjoissa H/D8RR-16 palkitaan kolme parasta. Saattajasarjoissa H/D5RRS, H/D6RRS, H/D7RRS ja H/D8RRS arvotaan kolme palkintoa, jotka saa noutaa in­fos­ta kello 12-14. Arvontapalkinnon voit­ta­ji­en nimet ovat tulostaululla.

Ensiapu, pesu, pukeutuminen, ravintolat ja WC

Ensiapupisteenä toimii Särkänniemen Elä­mys­puiston ensiapupiste.

Pesu ja pukeutuminen ovat Elämyspuiston tilois­sa. Pesu- ja pukeutumistiloihin johtavilla puuportailla sekä sisätiloissa on SUUN­NIS­TUS­JAL­KI­NEIL­LA KULKEMINEN KIEL­LET­TY. Käytössä ovat Särkänniemen työn­teki­jöi­den sosiaalitilat kello 13 asti, joten tíloihin ei voi jättää tavaroita säilöön, ja osallistujia pyy­de­tään noudattamaan erityistä siisteyttä.

Särkänniemen Elämyspuiston ravin­tola­pal­ve­lut ja WC:t ovat käytettävissä.

Huomioitavaa vahinkojen varalta

Särkänniemi-suunnistuksessa jokainen kil­pai­li­ja osallistuu tapahtumaan huoltajan vas­tuul­la. Tämä tulee huomioida erityisesti niiden suun­­nis­ta­jien osalta, joilla ei ole Nuori Suunta -korttia tai jotka ovat lunastaneet vakuu­tuk­set­­to­man Nuori Suunta -kortin. Useissa taval­lisissa tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sissa on rajoituksia sekä urheilu­lajien suhteen että tapahtuman luon­teen mu­kai­sesti.

Ranneke ja parkkilippukauppa auki
Särkänniemi-suunnistus 2016

Särkänniemi-avaimet ja paikoitusliput tilataan etukäteen Kooveen kotisivuilta osoitteesta https://koovee-suunnistus.fi/shop/ perjantaihin 20.5 mennessä  verkkomaksuna maksettaessa. Seuratilaukset, joiden arvo on yli 100 euroa, voidaan maksaa myös pankkisiirrolla, mutta tällöin tilaukset on tehtävä maanantaihin 16.5 klo 21:00 mennessä. Huomaa, että maksutavan valintalomakkeella voit lähettää pankkisiirtolomakkeen itsellesi osoitteeseen, jonka syötit tilauslomakkeelle, mikäli tilauksen arvo ylittää 100€.

Avaimia on saatavana myös paikan päällä ennakkotilaushintaa korkeammalla hinnalla.Paikan päällä avaimet voi maksaa vain käteisellä.

Katso rannekkeiden hinnat >>

Siirry ranneketilausiin >>